„Szkoła nie jest przystankiem.
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.”

C. Freinet

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 – 3 WRZEŚNIA 2018 GODZINA 9:30

Obiady szkolne:

Poniedziałek 12. 11.2018

 /

Wtorek 13 .11.2018

ogórkowa/kurczak pieczony ryż,  surówka

Środa 14 .11.2018

zacierkowa/  kotlet schabowy, ziemniaki, surówka

Czwartek 15.11.2018

jarzynowa/kurczak z makaronem w białym sosie 

Piątek 16.11.2018

pomidorowa z ryżem/ kotlet z ryby , ziemniaki, surówka

 

 

 

REKRUTACJA :

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2018/2019  do klas O-I oraz nabór uzupełniający  do klas II -VII  i klasy VII  z  autorskim rozszerzonym programem nauczania 

matematyki i informatyki
Zapisy do  13   kwietnia 2018 roku.

Rozmowy z kandydatami do klas I- VI  oraz ich rodzicami  odbędą się 

w dniach 16 -17 kwietnia 2018 roku.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klas O – III jest :

  • – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem 
  • – wniesienie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł 

Warunkiem przyjęcia ucznia do klas IV jest :

  • – pozytywny wynik  rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem
  • – zdanie egzaminu z języka angielskiego 
  • – wniesienie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł do 15.04.2018 r

Warunkiem przyjęcia ucznia do klas V-VI jest:

  • – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem
  • – zdanie egzaminów z j.polskiego, j. angielskiego oraz matematyki
  • – wniesienie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł do 15.04.2018 r

Warunkiem przyjęcia do klasy VII jest:
– zdanie egzaminu sprawdzającego z  matematyki – 18.04.2018 – godzina 10:00

– odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z informatyki – 18.04.2018 – godzina 11:00

– wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 50 zł  . do 15.04.2018 r

NUMER  RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT
GRODZISKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
Ul. 3-go Maja 33
05-825 Grodzisk Maz.
z dopiskiem: „opłata egzaminacyjna za (imię i nazwisko przyszłego ucznia)”
nr rachunku: 44 8931 0003 0530 7344 2000 0001


Listy osób przyjętych ogłoszone będą 27.04.2018 o godzinie 12:00.

Czas trwania zajęć

Lekcja 1
Lekcja 2
Lekcja 3
Lekcja 4
Lekcja 5
Lekcja 6
Lekcja 7
Lekcja 8
8:00 ? 8:45
8:50 ? 9:35
9:40 ? 10:25
10:40 ? 11:25
11:35 ? 12:20
12:45 ? 13:30
13:40 ? 14:25
14:30 ? 15:15

Czas trwania przerw międzylekcyjnych

Przerwa 1
Przerwa 2
Przerwa 3
Przerwa 4
Przerwa 5
Przerwa 6
Przerwa 7
8:45 – 8:50 (5 min)
9:35 – 9:40 (5 min)
10:25 – 10:40 (15 min)
11:25 – 11:35 (10 min)
12:20 – 12:45 (25 min)
13:30 – 13:40 (10 min)
14:25 – 14:30 (5 min)

Plan dnia klas 0 – I

7:00 – 8:00 Zajęcia swobodne (świetlicowe).
8:00 – 12:30 Zajęcia obowiązkowe wynikające z ramowego planu nauczania, obiad.
14:15 – 18:00 Opieka popołudniowa.
14:15 – 17:00 Zajęcia pozalekcyjne
w ramach opieki popołudniowej.
17:00 – 18:00 Zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne.
Zajęcia swobodne i rekreacja.