„Szkoła nie jest przystankiem.
Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.”

C. Freinet

Obiady szkolne:

Poniedziałek 16. 10.2017

żurek/kotlet mielony ,ziemniaki,surówka

Wtorek 17 .10.2017

krupnik/makaron z kurczakiem w białym sosie

Środa 18 .10.2017

ogórkowa/ gulasz, kasza ,surówka

Czwartek 19.10.2017

 barszcz ukraiński  / kotlet schabowy, ziemniaki , surówka 

Piątek 20.10.2017

fasolowa/ kluski leniwe

 

PLAN LEKCJI

SZANOWNI PAŃSTWO,

PLAN LEKCJI DOSTĘPNY NA STRONIE JEST   WPISYWANY SYSTEMATYCZNIE  Z DNIA NA DZIEŃ,  DOPÓKI NIE ZOSTANIE STWORZONY PLAN   STAŁY . KAŻDEGO DNIA WIECZOREM MOŻNA SPRAWDZIĆ AKTUALNY PLAN NA KOLEJNY DZIEŃ TYGODNIA.  JUŻ  PO WYBORZE ZAJĘĆ DODATKOWYCH  CAŁY PLAN  POJAWI SIĘ NA STRONIE  INTERNETOWEJ SZKOŁY.

 

REKRUTACJA :

Ogłaszamy nabór do klasy VII z autorskim, rozszerzonym programem nauczania matematyki
i informatyki (7 godzin matematyki oraz 4 godziny informatyki tygodniowo).
Zapisy do 18 maja 2017 roku.

Warunkiem przyjęcia do klasy VII jest:
– zdanie egzaminu sprawdzającego z  matematyki  (19.05.2017 godz. 10:00);

– odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z informatyki;

– wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 50zł (do 19.05.2017) na konto:
GRODZISKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
Ul. 3-go Maja 33
05-825 Grodzisk Maz.
z dopiskiem: „opłata egzaminacyjna za (imię i nazwisko przyszłego ucznia)”
nr rachunku: 44 8931 0003 0530 7344 2000 0001


Listy osób przyjętych ogłoszone będą 22.05.2017 o godzinie 12:00.

Czas trwania zajęć

Lekcja 1
Lekcja 2
Lekcja 3
Lekcja 4
Lekcja 5
Lekcja 6
Lekcja 7
Lekcja 8
8:00 ? 8:45
8:50 ? 9:35
9:40 ? 10:25
10:40 ? 11:25
11:35 ? 12:20
12:45 ? 13:30
13:40 ? 14:25
14:30 ? 15:15

Czas trwania przerw międzylekcyjnych

Przerwa 1
Przerwa 2
Przerwa 3
Przerwa 4
Przerwa 5
Przerwa 6
Przerwa 7
8:45 – 8:50 (5 min)
9:35 – 9:40 (5 min)
10:25 – 10:40 (15 min)
11:25 – 11:35 (10 min)
12:20 – 12:45 (25 min)
13:30 – 13:40 (10 min)
14:25 – 14:30 (5 min)

Plan dnia klas 0 – I

7:00 – 8:00 Zajęcia swobodne (świetlicowe).
8:00 – 12:30 Zajęcia obowiązkowe wynikające z ramowego planu nauczania, obiad.
14:15 – 18:00 Opieka popołudniowa.
14:15 – 17:00 Zajęcia pozalekcyjne
w ramach opieki popołudniowej.
17:00 – 18:00 Zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne.
Zajęcia swobodne i rekreacja.