PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

PONIEDZIAŁEK

PON.Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
1RELMUZZKNIEMFRAANGWF
2IRELWFFRAANGMUZPOL
3IANGIIWFPOLREL
4IIIIINFPLASTYKAANG
5IIIANGPOLTECHNIKAPRZYRODA
6ROBOTYKAROBOTYKA/ INDYWIDUALNE PRZYG DO KONK MUZIND PRZYG DO KONK MUZ
ROBOTYKA
IND PRZYG DO KONK MUZ
ROBOTYKA
NIEMPRZYRODATECHNIKA
7ROBOTYKA DZWONKI KL I - III
ROBOTYKA
DZWONKI KL I-III
ROBOTYKA
DZWONKI KL I - III
ROBOTYKA
PRZYRODANIEMNIEM
8 WF -BASEN WF -BASENWF-BASENWF-BASENWF-BASEN WF -BASENWF-BASEN

WTOREK

WT.Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
1IIRELANGMUZHISTANG
2IIANGIPOLRELMUZ
3MUZANGIIRELPOLZAJ Z WYCH
4IIIRELANGW-FPOL
5IRELIWFHISTFRAFRA
6FRAFRAANGMAT MATHIST
7ETYKA/SKACZĄCE NUTKIETYKA/SKACZĄCE NUTKIETYKA/SKACZĄCE NUTKI ETYKAMATANGMAT
8AIKIDO 14:30-15:15
JUDO OD 15:00 DO 16:00
AIKIDO 14:30-15:15
JUDO 15:00 DO 16:00
AIKIDO 14:30-15:15
JUDO 15:00 DO 16:00
KOŁO INSTR DZ 14:30-15:15
JUDO 15:00 DO 16:00/
WF CHŁ HALA
KOŁO INSTRUMENTALNE DZ 14:30-15:15
WF CHŁ HALA
KOŁO INSTRUMENTALNE DZ 14:30-15:15
WF CHŁ HALA
KOŁO INSTRUMENTALNE 14:30-15:15

ŚRODA

ŚR.Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
1IIANGZAJ KOMPRELMATPRZYR
2ANGIRELW-FPOLPRZYRMAT
3IIIANGW-FZKMAT
4IANGIIZAJ Z WYCHW-FZK
5RELIIIANGPOLW-F
6KOŁO MATEMATYCZNEIFRAANGPOL
714:00 SZACHY 14:00 SZACHY 14:00 SZACHY KOŁO ORTOGRAFICZNE
14:00-14:45 SZACHY I GRUPA
14:45 - SZACHY II GRUPA
ANG D/ 14:00 SZACHY NIEM/ 14:00 SZACHY NIEM/ 14:00 SZACHY
8NIEMW-F DZ HALA W-F DZ HALA W-F DZ HALA
9GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00WF DZ HALA
GLINA 16:00-17:00
WF DZ HALA
GLINA 16:00-17:00
WF DZ HALA
GLINA 16:00-17:00

CZWARTEK

CZW.Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
1ZKANGW-FIMATRELMAT
2IAINFANGMUZMATMATPOL
3IIIIPOLMATANG
4IIIIPRZYRANGHIST
5IIMUZIANGPOLPRZYR
6ANGIFRAkoło ortograficznePRZYRPOL - D
7ROLKIROLKIROLKIROLKI/ FLETY FLETY KOŁO MITOLOGICZNEKOŁO MITOLOGICZNE
8ROLKIROLKIROLKIROLKI/ KOŁO TEATRU MUZYCZNEGOKOŁO TEATRU MUZYCZNEGO KOŁO TEATRU MUZYCZNEGOKOŁO TEATRU MUZYCZNEGO
9CHÓRCHÓRCHÓRCHÓRCHÓRCHÓRCHÓR
10

PIĄTEK

PT.Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
1IIIANGMATMATREL
2IIIRELANGPOLMAT
3IIFRAIPOLZAJ Z WYCHANG
4IIANGPLASTYKAHISTFRAFRA
5FRAFRAIIPLASTANGPOL
6IFRATECHHISTANG
7TAŃCETAŃCETAŃCETAŃCEPOL ANG - DPLASTYKA
8K. MALK. MALK. MALK. MALNIEMPOL- D
9