PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

PONIEDZIAŁEK

PON.Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
1RELIZKFRANIEMANGWF
2IIWFNIEMFRARELPOL
3IANGIIWFPOLREL
4IRELIIINFHISTANG
5IMUZIANGPOLTECHNIKAPRZYRODA
6ROBOTYKAROBOTYKA/ INDYWIDUALNE PRZYG DO KONK MUZIND PRZYG DO KONK MUZ
ROBOTYKA
IND PRZYG DO KONK MUZ
ROBOTYKA
HISTPRZYRODATECHNIKA
7ROBOTYKA DZWONKI KL I - III
ROBOTYKA
DZWONKI KL I-III
ROBOTYKA
DZWONKI KL I - III
ROBOTYKA
PRZYRODAPOL- DPLAST
8 WF -BASEN WF -BASENWF-BASENWF-BASENWF-BASEN WF -BASENWF-BASEN

WTOREK

WT. KL 7Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
1 ANGIIIIANGMATREL
2 NIEMIECKIIfrancuskiIIW-FRELANG
3RELfrancuskiIIINIEMIECKIANGW-F
4 MATII INFW-FRELFRANCUSKIANG
5 BIOLIIW-FANGMATZAJ Z WYCHTECHNIKA
6 ZAJ Z WYCHFRANCUSKIW-FMAT
7 FIZYKAFRANCUSKI
8 HALA - CHŁ W-FWF CHŁ HALA
KOŁO INSTRUMENTALNE DZ 14:30-15:15
WF CHŁ HALA
KOŁO INSTRUMENTALNE DZ 14:30-15:15
WF CHŁ HALA
KOŁO INSTRUMENTALNE 14:30-15:15

ŚRODA

ŚR.Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
1IIANGZAJ KOMPRELMATPRZYR
2ANGIRELW-FPOLPRZYRMAT
3IIIANGW-FZKMAT
4IANGIIZAJ Z WYCHW-FZK
5RELIIIANGPOLW-F
6KOŁO MATEMATYCZNEIFRAANGPOL
714:00 SZACHY 14:00 SZACHY 14:00 SZACHY KOŁO MATEMATYCZNE
14:00-14:45 SZACHY I GRUPA
14:45 - SZACHY II GRUPA
14:00 SZACHY ANG - D/ 14:00 SZACHY 14:00 SZACHY
8W-F DZ HALA W-F DZ HALA W-F DZ HALA
9GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00GLINA 16:00-17:00WF DZ HALA
GLINA 16:00-17:00
WF DZ HALA
GLINA 16:00-17:00
WF DZ HALA
GLINA 16:00-17:00

CZWARTEK

CZW.Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
1ZKANGW-FIMATMUZMAT
2IAINFANGIMATMATPOL
3IIIIPOLMATANG
4IIIMUZPRZYRANGHIST
5IIMUZIANGPOLPRZYR
6ANGIFRAkoło ortograficzneNIEMPRZYRPOL - D
7ROLKIROLKIROLKIROLKI/ FLETY ANG - D FLETY NIEMNIEM
8ROLKIROLKIROLKIROLKI/ KOŁO TEATRU MUZYCZNEGOKOŁO TEATRU MUZYCZNEGO KOŁO TEATRU MUZYCZNEGOKOŁO TEATRU MUZYCZNEGO
9CHÓRCHÓRCHÓRCHÓRCHÓRCHÓRCHÓR
10

PIĄTEK

PT.Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
1IIIANGMATMATREL
2IIIRELANGPOLMAT
3IIFRAIPOLZAJ Z WYCHANG
4IIANGPLASTYKAHISTFRAFRA
5FRAFRAIIPLASTANGPOL
6IFRATECHHISTANG
7TAŃCETAŃCETAŃCETAŃCEANGNIEMNIEM
8K. MALK. MALK. MALK. MAL
9